هري پاتر به زبان فارسي

در باره‌ي ترجمه‌ي كتاب‌هاي مجموعه‌ي هري پاتر

2005-07-11

ترجمه‌ي آلماني

ترجمه‌ي آلماني كتاب ششم هري پاتر روز 1 اكتبر 2005 (9 مهر 1384) منتشر مي‌شود و عنوان احتمالي آن «Harry Potter und der Halbblutprinz» است، ولي به طوري كه نوشته‌اند، هنوز عنوان دقيق آن معلوم نيست. آلماني‌ها هم با آنكه زبان بسيار نزديك به انگليسي دارند، ولي هنوز عنوان دقيق را مشخص نكرده‌اند.