هري پاتر به زبان فارسي

در باره‌ي ترجمه‌ي كتاب‌هاي مجموعه‌ي هري پاتر

2005-07-16

تصوير پشت جلد كتاب ششم هري پاتر

انتشارات بلومزبري اخيراً تصوير پشت جلد كتاب ششم هري پاتر را منتشر كرد. در زير ترجمه‌ي متن پشت جلد را مي‌خوانيد.

نيمه‌ي تابستان است، ولي مه نابهنگامي بر شيشه‌ي پنجره‌ها سايه افكنده است. هري پاتر در اتاق خوابش در خانه‌ي درسلي‌ها در خيابان پريوت با دلشوره منتظر آمدن شخص پروفسور دامبلدور است. يكي از آخرين دفعاتي كه رئيس مدرسه را ديد، در دوئلي تن به تن با لرد وُلدمور بود، و براي هري به سختي قابل باور است كه پروفسور دامبلدور از همه جا در خانه‌ي درسلي‌ها ظاهر شود. حالا چرا پروفسور به ديدنش مي‌آيد؟ چه مسئله‌اي است كه نمي‌تواند براي در ميان گذاشتن آن تا چند هفته‌ي ديگر كه هري به هاگوارتس باز مي‌گردد، صبر كند؟ اكنون كه كم‌كم دنياي ماگل‌ها و جادوگران به هم در مي‌آميزد، ششمين سال هري در هاگوارتس به گونه‌اي غيرعادي آغاز مي‌گردد…

جي.كي. رولينگ ماجراهاي جديد هري در ششمين سال هاگوارتس را با مهارتي تمام و به گونه‌اي نفس‌گير بازگو مي‌كند.