هري پاتر به زبان فارسي

در باره‌ي ترجمه‌ي كتاب‌هاي مجموعه‌ي هري پاتر

2005-08-10

منابع مفيد براي ترجمه

در باره‌ي هري پاتر در اينترنت منابع بي‌شماري وجود دارد. يكي از اين منابع، لغتنامه‌اي است مشتمل بر اصطلاحات «مطلقاً بريتانيايي» كه در كتاب‌هاي هري پاتر به كار رفته است. اين واژه‌نامه بخشي از پايگاه واژگان هري پاتر است و در نشاني زير واقع است:

http://www.hp-lexicon.org/help/strictly_british1.html

دومين منبع بسيار مفيد، گوگل است كه مي‌توان از آن براي يافتن تعريف واژه‌ها استفاده كرد، كافي است به ابتداي پرسجوي خود عبارت "define:" اضافه كنيد. براي نمونه، براي يافتن تعريف كلمه‌ي mistletoe نشاني زير را دنبال كنيد:

http://google.com/search?q=define:mistletoe

در حال حاضر، براي اين كلمه، گوگل 12 تعريف (از منابع مختلف) ارائه مي‌كند.